descriptionscript aimed to maintain a "maschinentagebuch"
ownerhs@schlittermann.de
last changeWed, 03 Apr 2019 15:47:26 +0200
changes
Wed, 03 Apr 2019 15:47:26 +0200 Heiko Schlittermann Move to ssh://git@git.schlittermann.de/ius/logbuch.git default tip
Thu, 12 Oct 2017 12:52:37 +0200 Sebastian Fiedler Fix Depends. pgsql
Thu, 12 Oct 2017 12:32:14 +0200 Sebastian Fiedler Add Postgresql support. pgsql
Fri, 28 Apr 2017 09:28:28 +0200 Matthias Förste + missing dep
Mon, 22 Feb 2016 14:37:27 +0100 Matthias Förste Added tag deb-0.31+nmu1 for changeset 87b6ab3bca2e deb-0.31+nmu1
Mon, 22 Feb 2016 14:37:14 +0100 Matthias Förste + missing builddeps; + hgignore deb-0.31+nmu1 deb-0.31+nmu1
Wed, 12 Aug 2015 19:09:01 +0200 Heiko Schlittermann fix release
Wed, 12 Aug 2015 18:06:57 +0200 Heiko Schlittermann (JUMPER) Added tag logbuch_0.47 for changeset 890eb6ce7735
Wed, 12 Aug 2015 18:06:57 +0200 Heiko Schlittermann (JUMPER) [debian:logbuch_0.47] logbuch_0.47
Wed, 12 Aug 2015 18:06:39 +0200 Heiko Schlittermann (JUMPER) Remove debug-die
...
tags
Mon, 22 Feb 2016 14:37:14 +0100 deb-0.31+nmu1
Wed, 12 Aug 2015 18:06:57 +0200 logbuch_0.47
Wed, 12 Aug 2015 18:05:45 +0200 logbuch_0.46
Tue, 13 Jan 2015 09:46:09 +0100 logbuch_0.44+nmu3
Tue, 06 Jan 2015 11:53:18 +0100 logbuch_0.44+nmu2
Tue, 06 Jan 2015 11:13:50 +0100 logbuch_0.44+nmu1
Mon, 05 Jan 2015 11:32:56 +0100 logbuch_0.44
Mon, 05 Jan 2015 11:23:32 +0100 logbuch_0.43
Mon, 05 Jan 2015 10:56:22 +0100 logbuch_0.42
Sat, 03 Jan 2015 22:47:10 +0100 logbuch_0.40
...
bookmarks
...
branches
Wed, 03 Apr 2019 15:47:26 +0200 default
Thu, 12 Oct 2017 12:52:37 +0200 pgsql
Mon, 22 Feb 2016 14:37:27 +0100 deb-0.31+nmu1
Fri, 30 Aug 2013 15:12:22 +0200 foerste
Fri, 08 Jun 2012 09:41:46 +0200 missing-push
...